מאמרים ומסות

מאמרים אחרונים שפורסמו

מאת: רפאל קרויזר

הרצאה בכנס: נושאי הכלים במאה השבע עשרה

 14 בינואר 2020 ,אוניברסיטת ת"א

חיפוש לפי מחבר, כותרת או נושא

מאת: רפאל קרויזר
הרצאה בכנס 'תהליכי סימביוזה וסינקרטיזם בין דתות: יהדות, נצרות, אסלאם' של האוניברסיטה הפתוחה, דצמבר 2017
מאת: ישראל מלכיאל
How contemporary Jewish legal works in Israel continue to be affiliated with the “Old” geographical east-European context.
מאת: רפאל קרויזר

הרצאה במושב 'שמות בתפוצות ישראל' בקונגרס העולמי למדעי היהדות.