כנסים וסמינרים

shaar
במרכז הדיון של מפגשי החוקרים תעמוד תופעה ספרותית-הלכתית מיחודת וארוכת שנים , שעיצבה במידה רבה את עולמה הדתית של היהדות מהעת החדשה המוקדמת ועד היום. ליהדות גליציה הייתה השפעה לא מעטה על צמיחתה של ספרות עניפה ורבגונית זו.