אירועים

/נושאי הכלים - חוק, פרשנות והיסטוריה בעת החדשה: מפגש שלישי
מפגש שלישי בסדרה על נושאי הכלים. המפגש יעסוק בהתפתחות סוגת נושאי הכלים במאה השמונה עשרה.
/נושאי הכלים - חוק, פרשנות והיסטוריה בעת החדשה: מפגש שני
מפגש שני בסדרה על נושאי הכלים. המפגש יעסוק בתקופת ההיווצרות של סוגת נושאי הכלים וכמו קודמו יתמקד במאה השבע עשרה.
/נושאי הכלים - חוק, פרשנות והיסטוריה בעת החדשה: מפגש ראשון
בסדרה בת ארבעה מפגשים במסגרת פרויקט 'מקרקוב ללמברג' שבאונ' תל-אביב, נבקש לבדוק את פשר התופעה הספרותית ארוכת השנים הקרויה ׳נושאי הכלים׳. המפגש הראשון יוקדש למאה השבע-עשרה. פרטים על המפגש הראשון - בצרופה.