מפעלי מחקר

שבילי עולם
המחקר מתמוקד בדמותו, מפעליו ויצירתו של אמ"מ מוהר, משכיל, סופר ומוציא לאור, שהשפיע רבות על התפתחותה של ספרות עברית ויידיש מודרנית.
Hagra
מחקר על הסטוריית ההתקבלות של הגאון מווילנא ודרך לימודו בגליציה
sefer shmot
המחקר מתמקד בחשיפתה של ספרות "שמות גיטין", תיאור מקורותיה והשתלשלותה, מיקומה בתוך מרחבי השיח של תרבות דפוס, כתבי יד וספרות מקצועית .
Sidur
המחקר בוחן השפעת התפשטותו של לימוד הקבלה במזרח אירופה על המסורת הפייטנית במאה ה-18.