נושאי הכלים במאה התשע עשרה

יום שלישי, 13 במרץ 2020 ,אפליקציית ZOOM 

20:00-20:45  אלי שריאל, ’הופכי השולחן’ אל מול ’עוקפי השולחן’: ניתוח פסיקתם של נושאי הכלים בסוגיית ’תליה במכה’. הרצאה ודיון

דף מקורות להרצאתו של אלי שריאל 

20:45-21:30 בני בראון, פרשנות הלכתית ותגובה אורתודוקסית: קווים לדרכי פסיקתו של ה’משנה ברורה’. הרצאה ודיון

דך מקורות להרצאתו של בני בראון

לצפייה בהרצאות