הרצאתו של אליעזר ברודט על הגר"א בכנס באוניברסיטת אריאל

תאריך
09.01.2020

בין התאריכים 9-11 בינואר 2020 באוניברסיתת אריאל התקיימה סדנה מחקרית לציון 300 שנה להולדתו של ר' אליהוא בן שלמה המכונה הגאון מוילנא. במסגרת הסדנה הרצה עמית הפרויקט ד"ר אליעזר ברודט בנושא "Exploring the Reception of the Vina Gaon". הרצאתו של ד"ר ברודט התבססה על מחקריו שנעשו במסגרת הפרויקט "מקרקוב ללמברג". הגר"א