נושאי הכלים - חוק, פרשנות והיסטוריה בעת החדשה: מפגש רביעי

תאריך
13.03.2020

שולחן ערוך