נושאי הכלים במאה השבע עשרה, מפגש ראשון

יום שלישי, 3 בדצמבר 9102 ,אוניברסיטת ת"א, בניין קרטר, חדר 919.

פתיחה והיכרות.

 נעם סמט, 'לפקוח עיניים עוורות': ספר 'מאירת עיניים' וראשיתו של מפעל נושאי הכלים.  הרצאה ודיון: 16:15-17:15

מקורות להרצאתו של נעם סמט

להקלטה של ההרצאה

אליעזר ברודט, בין איזמיר לקאליש: 'כנסת הגדולה' בספרייתו של ה'מגן אברהם'. , הרצאה ודיון: 17:30-18:30

מקורות להרצאתו של אליעזר ברודט

להקלטה של ההרצאה

חיים ברקוביץ': פירוש 'מקור חיים' לרב יאיר חיים בכרך מוורמס, הרצאה.

מקורות להרצאתו של חיים ברקוביץ'

תגובה ודיון: גדי אלגזי, הרהורים על תופעת נושאי הכלים מנקודת המבט של ההיסטוריה האירופית, 18:45-20:15

להקלטה של ההרצאה