נושאי הכלים במאה השבע עשרה, מפגש שני

יום שלישי, 14 בינואר 2020 ,אוניברסיטת ת"א, בניין קרטר, חדר 202

16:00-17:10

יחזקאל פייגלין, ‘והאמת יורה דרכו’: מאפיינים ומגמות בספר ‘שפתי כהן’, הרצאה 

להקלטת ההרצאה     למקורות להרצאה    מסד נתונים

עמנואל ורהפטיג, למדנותו של הש”כ. הרצאה 

מקורות להרצאה

17:25-18:35

רפאל קרויזר, ‘ליישב כל אפשרי’ - מבט לכלי העבודה של הט”ז, הרצאה

להקלטת ההרצאה    מקורות להרצאה    מסד נתונים

אסף לחובסקי, נושאי הכלים וההיסטוריה של המשפט, תגובה ודיון

להקלטת ההרצאה

  18:50-20:00

 מעוז כהנא: תרנגולת שד וגולם: חלקת מחוקק לאבן העזר, א, ח. הרצאה

להקלטת ההרצאה   למקורות להרצאה    

עודד רבינוביץ’, פרשנות, קנוניזציה וידע בעת החדשה המוקדמת, תגובה ודיון